Nabucco 11.03.2003

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki