Nabucco 12.10.1997

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki