Nabucco 15.06.2001

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki