Nabucco 20.12.2008

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki