Nabucco 23.01.2000

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki