Nabucco 23.06.2007

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki