Nabucco 24.03.2017

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki