Nabucco 24.05.1996

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki