Nabucco 26.05.1996

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki