Nabucco 26.11.1998

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki