Nabucco 29.12.1998

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki