Nabucco 30.01.2009

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki