Oniegin 13.01.2017

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki

Obsada