Ostinatio determinare 08.03.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego