Ostinatio determinare 26.01.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego