Ostinatio determinare 26.06.1985

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego