Otello 10.02.1970

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki