Pajace 12.07.1977

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki