Pan Marimba 04.03.2001

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego