Pan Marimba 06.04.2002

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego