Pan Marimba 06.12.2002

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego