Pan Marimba 07.10.2000

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego