Pan Marimba 07.11.1999

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego