Pan Marimba 09.01.1999

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego