Pan Marimba 10.02.2002

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego