Pan Marimba 11.05.2002

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego