Pan Marimba 18.03.2000

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego