Pan Marimba 18.05.2002

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego