Pan Marimba 20.12.2003

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego