Pan Marimba 27.02.1999

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego