Pan Twardowski 03.12.1965

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki