Pan Twardowski 16.05.1959

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej