Pan Twardowski 18.02.1951

Inscenizacja

Państwowa Opera i Filharmonia w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej

Obsada