Pan Twardowski 21.06.1952

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie