Pan Twardowski 23.10.1951

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej