Pan Twardowski 23.10.1959

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej

Obsada