Pan Twardowski 27.11.1951

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej