Pan Twardowski 29.10.1951

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej