Pan Twardowski 30.09.1959

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej