Pan Twardowski 30.10.1959

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej

Obsada