Paziowie Królowej Marysieńki 02.05.1990

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego