Paziowie Królowej Marysieńki 02.09.1990

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego