Paziowie Królowej Marysieńki 03.02.1985

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego