Paziowie Królowej Marysieńki 03.10.1990

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego