Paziowie Królowej Marysieńki 05.07.1985

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego