Paziowie Królowej Marysieńki 07.04.1991

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego