Paziowie Królowej Marysieńki 07.09.1984

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego