Paziowie Królowej Marysieńki 08.09.1991

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego