Paziowie Królowej Marysieńki 09.09.1984

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego