Paziowie Królowej Marysieńki 10.02.1991

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego